Maak Zzzlapende patiënten wakker...

En verhoog direct uw omzet!

Bekijk uw resultaten

Onze werkwijze

Rovidam Mondzorgbanen activeert met haar wake-up service de zogenaamde “slapende patiënten” van de praktijk. Dit zijn patiënten die al langere tijd niet meer voor controle bij de praktijk zijn geweest. Met deze telefonische dienst benadert Rovidam Mondzorgbanen namens de praktijk deze patiënten om weer een nieuwe afspraak voor controle te maken en/of de redenen te achterhalen waarom de patiënt niet meer is geweest. Hiermee verhoogt u tevens gelijk de servicegraad van uw praktijk. In overleg met de praktijk wordt het belscript vastgesteld en kunnen desgewenst aanvullende wensen of vragen worden toegevoegd. De dienst wordt uitgevoerd door getrainde medewerkers van Rovidam Mondzorgbanen. Voor de patiënten lijkt het alsof ze door uw eigen medewerker worden gebeld. In overleg met de praktijk wordt bepaald of en op welke wijze toegang tot de agenda wordt verleend en hoe afspraken worden ingepland. Een eerste belronde wordt bij voorkeur vanuit de praktijk in samenspraak met de praktijkmanager opgestart. Daarna wordt de dienst op afstand uitgevoerd tussen 17.30 uur en 19.30 uur en van maandag t/m donderdag.

De opdrachtgever dient zorg te dragen voor toegang tot de praktijksoftware/patiëntenbestand en agenda, zodat direct afspraken kunnen worden ingepland. Patiënten die aangeven zelf terug te bellen voor een afspraak worden na 1 maand opnieuw door onze medewerker gebeld, behalve de patiënten die inmiddels een afspraak hebben gemaakt. Een overzichtelijke en duidelijke voortgangsrapportage wordt tweewekelijks aangeleverd. Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld en heeft Rovidam Mondzorgbanen een strikte geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle informatie die door de praktijk wordt verstrekt of ter inzage wordt gegeven.

  • Meer afspraken dus extra omzet
  • Vergroten patiënten binding
  • Meer kennis over redenen van wegblijven van patiënten
  • Opgeschoonde database
  • Groter actief patiëntenbestand
Wist u dat...

Een “gereactiveerde” patiënt al snel een eerste extra omzet oplevert van minimaal € 80 tot € 100,- per consult.
Wist u dat...

75% van alle praktijken niet of nauwelijks aandacht besteedt aan deze “slapende” patiënten door gebrek aan capaciteit of tijd.
Wist u dat...

12-20% van het patiëntenbestand bestaat uit zogenaamde “slapende” patiënten.
Wist u dat...

De economische waarde van uw patiëntenbestand veel hoger is, indien deze actueel is en weinig “slapende” patiënten bevat en dit van groot belang is bij verkoop van uw praktijk.

Uw voordelen

Wat zou het mooi zijn als alle patiënten die al langer dan een jaar niet in de praktijk zijn geweest, u zelf bellen om een afspraak voor controle te maken.

De realiteit is helaas anders. Wij hebben hiervoor de oplossing. Onze medewerker zal namens uw praktijk uw slapende patiënten benaderen om een controle afspraak te maken. Voor de patiënt is het alsof uw eigen medewerker belt.

U krijgt van ons een overzichtelijke rapportage en een beter gevulde agenda!

Een patiënt die weer bij u voor controle komt, levert direct een omzet van 80 tot 100 euro op. De ervaring leert dat we met 10 tot 20% van de slapende patiënten een nieuwe afspraak kunnen maken.

Wilt u weten hoe wij te werk gaan? Vul dan onderstaand contact formulier in of neem contact met ons op.
Wij leggen u het graag uit!

Overzicht Resultaten

Met gebruik van onderstaande meters kunt u zelf berekenen wat úw extra omzet is.

Extra omzet per geactiveerde patiënt

Aantal geactiveerde patienten

Referentie Verhaal NKDC Haarlem

In juli en oktober 2014 hebben we Rovidam Mondzorgbanen ingeschakeld om patiënten na te bellen die onze praktijk al langer dan 18 maanden niet meer hadden bezocht. In onze drukke praktijk bleek nabellen door eigen medewerkers lastig in te plannen wat steeds weer leidde tot uitstel en onvoldoende continuïteit in de voortgang.

Deze dienstverlening is door Rovidam Mondzorgbanen zeer professioneel uitgevoerd en kende een doorlooptijd van in totaal 4 weken. De nagebelde patiënten hebben het nabellen als positief ervaren en als een extra service van de praktijk. Daarnaast is het een efficiënte manier gebleken om de onvolkomenheden uit ons bestand te halen en ons patiëntenbestand weer volledig up-to -date te krijgen.

In totaal zijn 736 adressen namens de praktijk gebeld in twee tranches. Hieruit zijn in totaal 122 afspraken voortgekomen, dus een score van ruim 16%.

Kortom, een prima bruikbare dienst die NKDC weinig eigen tijd heeft gekost en wel snel weer een flink aantal extra patiënten voor controle naar de praktijk heeft gebracht. Dat er hierna diverse vervolgafspraken zijn gemaakt, spreekt voor zich. Ik kan het andere praktijken zeker aanbevelen.

Rob van der Hoeven
Managing Partner
Noorderkerk Dental Center te Haarlem.


Bel mij terug...
Voor meer informatie